volgend concert

 

3 december:  Een programma van gedichten en muziek

Martine van der Loo – fluit    Annemiek van de Geijn – piano   Noortje Korst zang/voordracht

DICHTERS’ MUZIKANTEN
Noortje Korst (zang | voordracht) & Annemiek van de Geijn (piano | compositie)
zijn een muzisch paar sinds 2000, muse conNAction genaamd. Ín de actie van
samen musiceren verbinden zij zich vanuit hun eigen expertise met elkaar en met het gedicht. In een eigen stijl, gestoeld op improvisatie bij aanvang, paren ze verdichte taal aan openende klank. Getoonzet raakt een vers anders bestemd. Bij dit concert blaast fluitiste Martine van der Loo noties van gelaagd vertellen aan. Ervaar hoe verzen van onder meer Ida Gerhardt, Gerrit Kouwenaar, Rutger Kopland de ziel anders raken. Na het concert is het werk van muse conNAction -in eigen beheer geproduceerd- verkrijgbaar. Voor informatie, uitgaves en recensies zie: www.museconnaction.nl

 

Entree 40 euro inclusief souper, reserveren via: Mascha.v.Peijpe@inter.nl.net of tel. 0418 673597

Reserveer tijdig, de reservering is pas geldig als u 40 euro per persoon hebt overgemaakt op NL28 RABO 039 42 99 604 t.n.v. M.C. van Peijpe